Specialiseringskurser VT24

Allmän pedagogik, 7,5 hp, Jönköping University https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html