Specialiseringskurser

Sustainable Communication, 7,5 hp, Jönköping University https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/kurser-pa-forskarniva.html

Impact and Utilisation of Research 7,5 credits, Mittuniversitetet, https://medarbetarportalen.miun.se/forskning/forskarutbildning/Aktuella-kurser-for-forskarstuderande/

Forskning i en professionell praktik: kritiska perspektiv på ledarskap, 5 hp, Göteborgs universitet: https://uf.gu.se/utbildning/forskarutbildning/kurser/ansokan-kurser/kursplaner-ht19

Perspektiv på lärande, 5 hp, Göteborgs universitet, https://uf.gu.se/utbildning/forskarutbildning/kurser/ansokan-kurser/kursplaner-ht19

Ämnesdidaktikens vetenskapliga bas I, 7,5 hp, Göteborgs universitet, https://uf.gu.se/utbildning/forskarutbildning/kurser/ansokan-kurser/kursplaner-ht19