Vetenskapsteori- och metodkurser, VT23:

Stockholms universitet, Theories and Methodologies, 7,5 hp https://www.su.se/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kurser-inom-forskarutbildningen-1.607816?notforcedreason=0&q=&xpanded=

Göteborgs universitet, Validitetsteori för utbildningsvetenskapliga mätningar, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1804

Göteborgs universitet, Regressionsanalys i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1802

Göteborgs universitet, Strukturell ekvationsmodellering i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1806

Göteborgs universitet, Kvalitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning, 5,0 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1820

Göteborgs universitet, Metodologiska utmaningar i utbildningsvetenskaplig forskning, 5,0 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1809

Göteborgs universitet, Interventioner i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1811

Göteborgs universitet, Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1800

Göteborgs universitet, Mätlära: Teori och tillämpning i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1803

Göteborgs universitet, Analys av longitudinella data i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1808

Göteborgs universitet, Forskningsintervjuer, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1815

Högskolan Väst, kvantitativa metoder, 7,5 hp https://www.hv.se/utbildning/forskarutbildning/kvantitativa-metoder-deltid-campus-kvmf010/

Jönköping University, Forskningsdesign I, 7,5 hp https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Umeå universitet, Philosophy of science for PhD students in social sciences, 7,5 hp, https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/samhallsvetenskaplig-fakultet/utbildning/forskarutbildning/doktorandkurser/

Umeå universitet, Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 hp, https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/samhallsvetenskaplig-fakultet/utbildning/forskarutbildning/doktorandkurser/

Umeå universitet, Open Science for the quantitative social sciences, 7,5 hp, https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/samhallsvetenskaplig-fakultet/utbildning/forskarutbildning/doktorandkurser/

Umeå universitet, Multivariate analysis, 7,5 hp, https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/samhallsvetenskaplig-fakultet/utbildning/forskarutbildning/doktorandkurser/

Luleå tekniska universitet, Fallstudiemetodik 7,5 hp https://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Forskarutbildningskurser/Kurser-ar-2021

Luleå tekniska universitet, Vetenskapsteori, 7,5 hp https://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Forskarutbildningskurser/Kurser-ar-2021

Linnéuniversitetet, Vetenskapsteori, 7,5 hp https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/kurser/fsv/vetenskapsteori-for-doktorander/

Linnéuniversitetet, Samhällsvetenskapliga metoder, 15 hp https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/kurser/fsv/samhallsvetenskapliga-metoder/

Malmö universitet, Kvalitativa metoder, 7,5 hp https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Malmö universitet, Theory of science, 6,0 hp https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Malmö universitet, Kvalitativa forskningsintervjuer, 7,5 hp https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Högskolan Kristianstad, Vetenskapsteori, forskningsmetodologi, forskningsetik och metod, 15 hp https://www.hkr.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Högskolan Dalarna, Vetenskapliga metoder, 7,5 hp https://www.du.se/sv/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningen-pedagogiskt-arbete/

Högskolan Dalarna, Vetenskapliga metoder för forskning i pedagogiskt arbete, 10 hp https://www.du.se/sv/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningen-pedagogiskt-arbete/

Örebro universitet, Forskningsmetoder i didaktisk forskning, 10 hp, https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/

Örebro universitet, Vetenskapsteori, 7,5 hp, https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/

Högskolan i Halmstad, Kvalitativ forskning, 7,5 hp, https://www.hh.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/kurser-pa-forskarniva.html

Högskolan i Halmstad, Vetenskapliga metoder – fördjupning i kvalitativ och kvantitativ design och metod, 7,5 hp, https://www.hh.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/kurser-pa-forskarniva.html