Vetenskapsteori och metod VT22

Göteborgs universitet, Metodologiska utmaningar i utbildningsvetenskaplig forskning, 5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1809

Högskolan Dalarna, Vetenskapliga metoder, 7,5 hp, https://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=FPA0001

Högskolan Kristianstad, Vetenskapsteori, forskningsmetodologi och forskningsetik, 15 hp. https://www.hkr.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Högskolan Väst, Forskningsmetodik, 15 hp https://www.hv.se/utbildning/forskarutbildning/forskningsmetodik-deltid-campus-fomf010/

Linnéuniversitetet, Samhällsvetenskapliga metoder, 15 hp https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/kurser/fsv/samhallsvetenskapliga-metoder/

Malmö universitet, Theory of Science, 5 hp, https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-50016

Umeå universitet, Philosophy of science for PhD students in Social Sciences, 7,5 hp, https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/samhallsvetenskaplig-fakultet/utbildning/forskarutbildning/doktorandkurser/

Kvantitativa metoder:

Göteborgs universitet, Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1800

Göteborgs universitet, Mätlära: Teori och tillämpning i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1803

Göteborgs universitet, Introduktion till kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1810

Göteborgs universitet, Regressionsanalys i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1802

Göteborgs universitet, Interventioner i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1811

Göteborgs universitet, Strukturell ekvationsmodellering i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1806

Uppsala universitet, Grundläggande kvantitativa analysmetoder i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5hp, https://www.edu.uu.se/utbildning/forskarutbildning/#anchor-913230

Umeå universitet, Multivariate analysis 7,5 hp, https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/samhallsvetenskaplig-fakultet/utbildning/forskarutbildning/doktorandkurser/

Kvalitativa metoder:

Mittuniversitetet, Kvalitativ metod/Qualitative Method 7,5hp, https://www.miun.se/utbildning/program/forskarutbildning/aktuella-kurser-for-forskarstuderande/

Umeå universitet, Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 hp, https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/samhallsvetenskaplig-fakultet/utbildning/forskarutbildning/doktorandkurser/