Vetenskapsteori och metod HT22

Högskolan Väst, Kvalitativ innehållsanalys, 4hp, https://www.hv.se/utbildning/forskarutbildning/kvalitativ-innehallsanalys-deltid-campus-kvif010/

Högskolan Väst, Vetenskapsfilosofi och forskningsetik, 5hp  https://www.hv.se/utbildning/forskarutbildning/vetenskapsfilosofi-och-forskningsetik-deltid-campus-vfff010/

Högskolan Dalarna, Datainsamling och datakvalitet, 5 hp, https://www.du.se/sv/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningen-pedagogiskt-arbete/

Göteborgs universitet, Flernivåmodellering i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1807

Göteborgs universitet, Introduktion till kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1810

Göteborgs universitet, Regressionsanalys i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1802

Göteborgs universitet, Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=QRM1800

Göteborgs universitet, Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning, 5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1802

Göteborgs universitet, Etnografisk ansats i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1905

Malmö universitet, Kvantitativa metoder, 7,5 hp, https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-49991

Malmö universitet, Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap, 7,5 hp, https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-49991

Högskolan Kristianstad, Mätmetodik och psykometri, 7,5 hp, https://www.hkr.se/kurs/3for200/kursplan

Stockholms universitet, Introduktion till kvantitativa metoder inom pedagogisk forskning, 7,5 hp, https://www.edu.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/introduction-to-quantitative-methods-in-educational-research-7-5-ects-1.282464

Linnéuniversitetet, Computer Aided Qualitative and Mixed Data Analysis, 7,5 hp, https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/kurser/fsv/computer-aided-qualitative-and-mixed-data-analysis/

Karlstads universitet, Kvantitativa metoder för kvalitativa forskare, 7,5 hp, https://www.kau.se/doktorandkurstorg/kvantitativa-metoder-kvalitativa-forskare

Karlstads universitet, Vetenskapsteori, 7,5 hp, https://www.kau.se/doktorandkurstorg/vetenskapsteori

Mälardalens universitet, Metoder för intervju och observation, 7,5 hp, https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarkurser-vid-mdu/didaktik

Mälardalens universitet, Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskap, 7,5 hp, https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarkurser-vid-mdu/didaktik