Specialiseringskurser VT23

Göteborgs universitet, Kunskapsbildning och lärande, 5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=CUL1802

Göteborgs universitet, Livsvärldsfenomenologi: teori och praktik i pedagogisk forskning, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU2009

Göteborgs universitet, Pedagogiskt arbete 2, 7,5hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1907

Göteborgs universitet, Utbildningssociologi, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1804

Göteborgs universitet, Kritiska perspektiv på unga migranter, utbildning, kultur och identiteter, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU2201

Göteborgs universitet, Konflikter och konflikthantering i undervisning och förändringsprocesser, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU2202

Göteborgs universitet, Policystudier inom pedagogisk forskning, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1824

Göteborgs universitet, Aktionsforskning i teori och praktik, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1811

Högskolan Väst, Vetenskapligt arbete i arbetsintegrerat lärande, 7,5 hp  https://www.hv.se/utbildning/forskarutbildning/vetenskapligt-arbete-i-arbetsintegrerat-larande-deltid-campus-vaaf010/

Jönköping University, Intersectionality inside and outside schools, 7,5 hp https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Jönköping University, Sustainable communication, 7,5 hp https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Jönköping University, Didaktik – historiska och samtida perspektiv, 7,5 hp https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Jönköping University, Science and technology studies: historical and contemporary perspectives, 7,5 hp https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Malmö universitet, Grundläggande pedagogiska teorier, 7,5 hp https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Malmö universitet, Interkulturalitet, normkritik och utbildning, 3,0 hp https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Högskolan Dalarna, Intellektuella utmaningar – att formulera och undersöka ett problem, 5,0 hp https://www.du.se/sv/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningen-pedagogiskt-arbete/

Högskolan Dalarna, Språklig mångfald i utbildningssammanhang, 7,5 Hp https://www.du.se/sv/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningen-pedagogiskt-arbete/

Karlstads universitet, Critical Analysis of Language and Discourse Data, 7,5 hp https://www.kau.se/doktorandkurstorg

Karlstads universitet, Kunskap och lärande, 7,5 hp https://www.kau.se/doktorandkurstorg

Karlstads universitet, Pedagogiskt arbete som forskningsfält, 7,5 hp https://www.kau.se/doktorandkurstorg

Mälardalens universitet, Disputationskurs, 7,5 hp https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarkurser-vid-mdu/didaktik

Mälardalens universitet, Multimodal Analysis of Pedagogical Interaction, 7,5 hp https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarkurser-vid-mdu/didaktik

Örebro universitet, Pedagogik som vetenskap II, 5 hp, https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/

Örebro universitet, Transaktionella perspektiv på utbildning, 5 hp, https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/

Uppsala universitet, Narrativ forskning – tid, identitet och kontext 7,5 hp, https://www.edu.uu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Högskolan i Borås, Professioner i kunskapssamhället, 7,5 hp https://www.hb.se/om-hogskolan/organisation/akademier–enheter/akademier/akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-it/institutionen-for-pedagogiskt-arbete/forskning/forskarskolor/forskarutbildningskurser-vid-hogskolan-i-boras/

Högskolan i Borås, Professionsutbildning, praktik och praxis, 7,5 hp https://www.hb.se/om-hogskolan/organisation/akademier–enheter/akademier/akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-it/institutionen-for-pedagogiskt-arbete/forskning/forskarskolor/forskarutbildningskurser-vid-hogskolan-i-boras/