Specialiseringskurser VT22

Göteborgs universitet, Kunskapsbildning och lärande, 5hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=CUL1802

Göteborgs universitet, Organisation och ledarskap för skolutveckling, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1812

Göteborgs universitet, Pedagogisk bedömning och kunskapsmätningar, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU2006

Göteborgs universitet, Perspektiv på interaktion i institutionella miljöer, 5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU2008

Göteborgs universitet, Etikdidaktik och värdepedagogik, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1903

Göteborgs universitet, Utbildningsreformer för svensk skolutveckling, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1816

Göteborgs universitet, Pedagogiskt arbete 2, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1907

Göteborgs universitet, Fenomenografiska horisonter: den interna horisonten, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1810

Högskolan Dalarna, Läsinlärning och läsutveckling i teori och praktik, 7,5 hp https://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=FPA2226

Högskolan Dalarna, Praktikutvecklande forskningsansatser för undervisning och lärande, 7,5 hp, https://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=FPA222C

Högskolan Väst, Vetenskapligt arbete i arbetsintegrerat lärande, 7,5 hp, https://www.hv.se/utbildning/forskarutbildning/vetenskapligt-arbete-i-arbetsintegrerat-larande-deltid-campus-vaaf010/

Jönköping university, Utbildningsvetenskap – perspektiv och historisk utveckling kring lärande, kommunikation och mångfald, 7,5 hp, https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Malmö universitet, Grundläggande pedagogiska teorier, 7,5 hp https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-50052

Örebro universitet, Transaktionella perspektiv på utbildning, 5 hp, https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/humus/pedagogik/transaktionella-perspektiv-pa-utbildning-5-hp/