Specialiseringskurser HT23

Perspektiv på lärande, Göteborgs universitet, 5,0 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1902

Barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet, 15 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU2011

Supporting the learning of others, 5 hp, Malmö universitet, https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-50016

Feminist Theories on Science and Knowledge, 4 hp, Malmö universitet https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-50016

Forskning i pedagogiskt arbete III – inriktning pedagogisk kommunikation och lärarprofessionalitet, 7,5 hp, Högskolan Kristianstad, https://www.hkr.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Etiska och politiska perspektiv på miljö- och hållbarhetsutbildning, 7,5 hp, Örebro universitet, https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/?freetext=&Subject=Pedagogik&TimeTabled=false&postback=true

Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält, 7,5 hp, Mälardalens universitet https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarkurser-vid-mdu/didaktik

Samproducerad skolforskning: teorier och metodologier Mälardalens universitet https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarkurser-vid-mdu/didaktik

Inkluderande undervisning och pedagogisk differentiering för barn och elever med särskild begåvning i förskola och skola 7,5 hp Mälardalens universitet https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarkurser-vid-mdu/didaktik

Research Traditions and Theoretical Perspectives, 15 hp, Stockholms universitet, https://www.su.se/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kurser-inom-forskarutbildningen-1.607816?notforcedreason=0&open-collapse-boxes=ccbd-coursesatthephdleveloverview

Learning in an era of digitalization and globalization, 7.5 hp, Stockholms universitet, https://www.su.se/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kurser-inom-forskarutbildningen-1.607816?notforcedreason=0&open-collapse-boxes=ccbd-coursesatthephdleveloverview

Policy, Discourse and Comparison, 7.5 hp, Stockholms universitet, https://www.su.se/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kurser-inom-forskarutbildningen-1.607816?notforcedreason=0&open-collapse-boxes=ccbd-coursesatthephdleveloverview

Pedagogikens utopier, 7.5 hp, Stockholms universitet, https://www.su.se/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kurser-inom-forskarutbildningen-1.607816?notforcedreason=0&open-collapse-boxes=ccbd-coursesatthephdleveloverview

Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin, 7,5 hp, Stockholms universitet, https://www.su.se/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kurser-inom-forskarutbildningen-1.607816?notforcedreason=0&open-collapse-boxes=ccbd-coursesatthephdleveloverview

Multimodal Literacy, 7,5 hp, Jönköping University, https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Didaktik, tematiska perspektiv, 7,5 hp, Jönköping University, https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html