Specialiseringskurser HT22

Göteborgs universitet, Ämnesdidaktikens vetenskapliga bas I, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1807

Göteborgs universitet, Pedagogiskt arbete 1, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1906

Göteborgs universitet, Specialpedagogik i inkluderande lärmiljöer, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU2101

Göteborgs universitet, Forskning i professionell praktik: att skapa kommunikativa utrymmen, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU2102

Göteborgs universitet, Barn- och ungdomsvetenskap, 15 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU2011

Jönköping University, Intersectionality inside and outside Schools, 7,5 hp,  https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Malmö universitet, Pedagogiskt perspektiv på pedagogisk forskning, 7,5 hp, https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-49991

Malmö universitet, Ämneslitteracitet i olika utbildningskontexter, 7,5 hp https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-49991

Högskolan Kristianstad, Forskning i pedagogiskt arbete I, 5 hp, https://www.hkr.se/kurs/3for100/kursplan

Högskolan Kristianstad, Forskning i pedagogiskt arbete II, 7,5 hp, https://www.hkr.se/kurs/3for110/kursplan

Högskolan Kristianstad, Forskning i pedagogiskt arbete III – inriktning pedagogisk kommunikation och lärarprofessionalitet – 7,5 hp, https://www.hkr.se/kurs/3for130/kursplan

Högskolan Kristianstad, Forskning i pedagogiskt arbete III – inriktning ämnesdidaktik – 7,5 hp, https://www.hkr.se/kurs/3for140/kursplan

Stockholms universitet, Policy, diskurs och jämförelse, 7,5 hp, https://www.edu.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/policy-discourse-and-comparison-7-5-ects-1.328236

Stockholms universitet, Pedagogikens utopier, 7,5 hp, https://www.edu.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/pedagogikens-utopier-7-5-hp-1.421364

Mälardalens universitet, Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält, 7,5 hp, https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarkurser-vid-mdu/didaktik

Mälardalens universitet, Samproducerad skolforskning: teorier och metodologier, https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarkurser-vid-mdu/didaktik