Specialiseringskurser

Forskningsöversikter inom utbildningsvetenskap, 7,5 hp, Linnéuniversitetet https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/fsv/

Pedagogik, Makt, demokrati och utbildning, 7,5 hp, Mittuniversitetet https://medarbetarportalen.miun.se/forskning/forskarutbildning/Aktuella-kurser-for-forskarstuderande/

Streaming Media, Contemporary Society and Cultural Memory, 7,5 hp, Jönköping University https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Gender Theory, 10 hp, Jönköping University https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Yngre barns utveckling och lärande: utvecklingsvetenskapliga perspektiv 7,5 hp, Stockholms universitet, https://www.buv.su.se/utbildning/kurshemsidor/kurshemsidor-forskarutbildningskurser/yngre-barns-utveckling-och-lärande-utvecklingsvetenskapliga-perspektiv-7-5-hp-1.489865

Inclusive Education- history, concepts, theories and empirical research, 7,5 hp, Uppsala universitet https://www.edu.uu.se/utbildning/forskarutbildning/#anchor-800592

Narrativ forskning – tid, identitet och kontext 7,5 hp, Uppsala universitet https://www.edu.uu.se/utbildning/forskarutbildning/#anchor-800592

Digitalization and Implementation Processes in School I (DIP I) 7,5 hp, Jönköping University. Anmälan skickas till: karolina.boberg@ju.se