Specialiseringskurser

  • Nationell forskarskola i bildpedagogik och slöjdpedagogik (FOBOS) Göteborgs universitet, Konstfack och Stockholms universitet https://fobos.gu.se/