Redaktionsråd

Redaktionsråd 2017-05-15T10:30:33+00:00

Redaktionsråd

Göteborgs universitet
Åsa Mäkitalo

Karlstads universitet
Héctor Pérez Prieto

Linköpings universitet
Andreas Fejes

Linnéuniversitetet
Peter Karlsudd

Stockholms universitet
Maria Borgström

Umeå universitet
Kerstin Holmlund

Uppsala universitet
Marie Karlsson

Örebro universitet
Tomas Englund

Högskolan Jönköping
Ulla Runesson

Högskolan Väst
Christina Cliffordson

Mälardalens högskola
Guadalupe Francia

Konstfack, Stockholm
Fredrik Lindstrand

Södertörns högskola
Carl Anders Säfström

Nordiska lärosäten
Elisabeth Bjørnestad Norge
Gestur Gudmundsson Island
John Krejsler Danmark
Michael Uljens Finland