Prenumeration

För att få tillgång till tidskriften

SWERA är en nationell förening med syftet att på olika sätt främja pedagogisk forskning och praktik i Sverige, i samarbete med de övriga nordiska länderna.

E-tidskriften publicerar 4 nummer/år och tillämpar även publiceringsformen “ahead-of-print”, vilket innebär att granskade artiklar tillgängliggörs innan publicering i ett nummer. Som prenumerant har du exklusiv tillgång till nya publikationer 6 månader. Därefter läggs alla publikationer ut som open-access.

Det finns möjlighet till institutionsprenumerationer samt individuella prenumerationer (vänligen klicka här för att teckna en prenumeration). En institutionsprenumeration stödjer det nationella samarbetet kring portalen och tidskriften pedagogiskforskning.se och ger alla medarbetare vid institutionen tillgång till nya publikationer och nyheter från Pedagogisk Forskning i Sverige under ett år.

Observera att individuella prenumeranter också måste registrera ett konto på tidskriftens webbplats för att prenumerationen skall kunna aktiveras av redaktionen. Detta sker inom en vecka efter det att betalningen genomförts. Det är genom detta konto Du som prenumerant kommer åt tidskriften. Om du inte redan har gjort det kan Du registrera dig på tidskriftens webbplats här

Stort tack för att Du är med och stödjer Pedagogisk Forskning i Sverige, vid frågor tveka inte att ta kontakt med oss i redaktionen, redaktion.pedforsk@lnu.se.