Metod- och metodologikurser

Metodologiska ansatser och forskningsmetoder, 15 hp, Uppsala universitet https://www.edu.uu.se/forskning/forskarutbildning/

Etnografi: teori, metod och etik, 7,5 hp, Linnéuniversitetet https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/fsv/

Aktionsforskning i teori och praktik, 7,5 högskolepoäng, Göteborgs Universitet: https://uf.gu.se/utbildning/forskarutbildning/kurser/ansokan-kurser/kursplaner-ht19

Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS, 50%, Umeå universitet https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/forskarutbildning/doktorandkurser/

Fördjupningskurs i kvalitativ metod 7,5 hp, Mittuniversitetet, https://medarbetarportalen.miun.se/forskning/forskarutbildning/Aktuella-kurser-for-forskarstuderande/

Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning, 5 högskolepoäng, Göteborgs universitet: https://uf.gu.se/utbildning/forskarutbildning/kurser/ansokan-kurser/kursplaner-ht19

Kvantitativa metoder, 7,5 hp, Malmö universitet https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Forskning-pa-Larande-och-samhalle/Utbildning-pa-forskarniva/Utbildningsvetenskap/

Advanced Quantitative Methods II, Mittuniversitetet, https://medarbetarportalen.miun.se/forskning/forskarutbildning/Aktuella-kurser-for-forskarstuderande/

Kvantitativ metod, 7,5 hp, Mittuniversitetet https://medarbetarportalen.miun.se/forskning/forskarutbildning/Aktuella-kurser-for-forskarstuderande/