Kurser om forskningsetik

Introduktion till forskningsetik, 2,5 hp, Göteborgs universitet: https://uf.gu.se/utbildning/forskarutbildning/kurser/ansokan-kurser/kursplaner-ht19

Forskningsetik, 7,5 hp, Göteborgs universitet: https://uf.gu.se/utbildning/forskarutbildning/kurser/ansokan-kurser/kursplaner-ht19

Ethics in Social Science Research, 4,5hp – 7,5hp, Umeå universitet https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/forskarutbildning/doktorandkurser/

Forskningsetik 7,5 hp, Mittuniversitetet, https://medarbetarportalen.miun.se/forskning/forskarutbildning/Aktuella-kurser-for-forskarstuderande/

Vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik, 7,5 hp, Jönköping University https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/kurser-pa-forskarniva.html