Introduktionskurser, pedagogik som vetenskap HT22

Göteborgs universitet, Introduktionskurs, 5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1826

Göteborgs universitet, Pedagogik som vetenskap, 15 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1800

Stockholms universitet, Forskningsseminarier och konferensdeltagande – En introduktion till forskningssamhället, 7,5 hp, https://www.edu.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/research-seminars-and-conference-participation-an-introduction-to-the-research-society-7-5-ects-1.289912

Stockholms universitet, Forskaren i samhället, 7,5 hp, https://www.edu.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/the-researcher-in-society-7-5-ects-1.290456

Stockholms universitet, Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin, 7,5 hp, https://www.edu.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/pedagogik-som-samh%C3%A4llsvetenskaplig-disciplin-7-5-hp-1.480498