Inbjudan att nominera ledamöter och ersättare till Föreningen SWERA

Valberedningen för SWERA bjuder in till att nominera ledamöter och ersättare till föreningen SWERA:

Som valberedning har vi i uppdrag att föreslå fem ordinarie ledamöter, fem suppleanter, en ordförande och två revisorer, med en mandatperiod om ett år. Vi vill gärna ha namnförslag. Kandidaterna ska vara vidtalade. Nomineringarna ska innehålla namn, kontaktuppgifter för den nominerade samt en kort motivering på max en halv A4-sida.

För mer information om föreningen se https://pedagogiskforskning.se/om-swera/

Svar skickas till någon av oss i valberedningen senast tisdagen den 1 september.

Vänliga hälsningar

Andreas Nordin (andreas.nordin@lnu.se)

Viveca Lindberg (viveca.lindberg@hsd.su.se)

Eva Reimers (eva.reimers@gu.se)