Forskningsetik, akademiskt skrivande och forskningskommunikation VT23

Göteborgs universitet, Att skriva och bearbeta vetenskapliga texter, 7,5 hp https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1823

Luleå tekniska universitet, Forskningsetik, 4,5 hp https://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Forskarutbildningskurser/Kurser-ar-2021

Malmö universitet, Academic Writing and publishing, 5,0 hp https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Malmö universitet, Research Ethics and Responsible Conduct in Research, 4,0 hp https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Malmö universitet, Presentera forskningsresultat för olika grupper, 4,0 hp https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Högskolan Kristianstad, Forskningskommunikation, 7,5 hp https://www.hkr.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Karlstads universitet, Att kommunicera vetenskap, 4,5 hp https://www.kau.se/doktorandkurstorg

Karlstads universitet, Research ethics for graduate students, research referring to humans, 2,5 hp https://www.kau.se/doktorandkurstorg

Karlstads universitet, Forskningsöversikt och referenshantering, 4,5 hp https://www.kau.se/doktorandkurstorg

Karlstads universitet, Information retrieval, 3,0 hp https://www.kau.se/doktorandkurstorg

Karlstads universitet, Research Ethics for Doctoral Students: Basic Course, 3,0 hp https://www.kau.se/doktorandkurstorg

Mälardalens universitet, Academic Research Writing, Publishing and Dissemination, 7,5 hp https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarkurser-vid-mdu/didaktik

Mälardalens universitet, Forskningsetik, 7,5 hp https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarkurser-vid-mdu/didaktik