Forskningsetik, akademiskt skrivande, forskningskommunikation VT22

Göteborgs universitet, Att skriva och bearbeta vetenskapliga texter, 7,5 hp, https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1823

Högskolan Dalarna, Akademiskt skrivande och talande på engelska, 6 hp, https://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=FPA222F

Högskolan Dalarna, Forskningskommunikation för samhällsutveckling, 4 hp, https://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=FPA222G

Högskolan Kristianstad, Forskningskommunikation, 7,5 hp,  https://www.hkr.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Jönköping University, Working Process and Writing in Research, 7,5 hp, https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Malmö universitet, Communicating research, 5 hp, https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-50016

Malmö universitet, Research ethics and responsible conduct in research, 4 hp, https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-50016

Mittuniversitetet, Academic writing and publishing, 7,5hp, https://www.miun.se/utbildning/program/forskarutbildning/aktuella-kurser-for-forskarstuderande/

Stockholms universitet, Ethics in Educational Research, 7,5 hp, https://www.edu.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/ethics-in-educational-research-7-5-ects-1.352908