Ämnesintroducerande kurser

Pedagogik som vetenskap 15 hp, Göteborgs universitet: https://uf.gu.se/utbildning/forskarutbildning/kurser/ansokan-kurser/kursplaner-ht19

Barn- och ungdomsvetenskap – en introduktion, 7,5 hp, Göteborgs universitet: https://uf.gu.se/utbildning/forskarutbildning/kurser/ansokan-kurser/kursplaner-ht19

Pedagogiskt arbete, baskurs 15 hp, Göteborgs universitet, https://uf.gu.se/utbildning/forskarutbildning/kurser/ansokan-kurser/kursplaner-ht19

Introduktion till forskarutbildning: Lärande och kommunikation, 4,5 hp, Jönköping University https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/kurser-pa-forskarniva.html