Etik och forskningskommunikation HT23

Systematic searches and scholarly publishing, 3,0 hp, Jönköping University, https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Forskningsetik, 7,5 hp, Mittuniversitetet, https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/doktorandhandbok-huv/aktuella-doktorandkurser/

Forskningskommunikation, 5 hp, Malmö universitet, https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-50016