Kommande forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser vid Uppsala universitet: https://www.edu.uu.se/forskning/forskarutbildning/

Forskarutbildningskurser inom fakulteten för Samhällsvetenskaper, Linnéuniversitetet:

https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/fsv/

Valbara forskarutbildningskurser 2019, Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten:

https://uf.gu.se/utbildning/forskarutbildning/kurser/ansokan-kurser/kursplaner-vt19

Forskarutbildningskurser i kvantitativ metod, Göteborgs universitet, 2018-2021:

https://qrm.gu.se/kurser

Forskarutbildningskurser vid fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet:

https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Forskning-pa-Larande-och-samhalle/Utbildning-pa-forskarniva/Utbildningsvetenskap/

Forskarutbildningskurs “Perspektiv i pedagogisk forskning”, Malmö universitet som ges under VT19 (anmälningslänk nås via länken ovan):

https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/LS/Forskning/Forskarutbildningskurser/Kurs_Perspektiv%20i%20pedagogisk%20forskning.pdf

Valbara forskarutbildningskurser 2019, Umeå universitet, Pedagogiska institutionen:

https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/

Valbara kurser på forskarnivå, Linköping universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande:

https://www.ibl.liu.se/forskarutbildning/kursutbud?l=sv

Valbara kurser forskarnivå, Mittuniversitetet, 2019:

https://medarbetarportalen.miun.se/forskning/forskarutbildning/Aktuella-kurser-for-forskarstuderande/

Valbara kurser forskarnivå, Jönköping university:

https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/kurser-pa-forskarniva.html