Kommande forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser vid Uppsala universitet:

https://www.edu.uu.se/forskning/forskarutbildning/

Forskarutbildningskurser inom fakulteten för Samhällsvetenskaper, Linnéuniversitetet:

https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/fsv/

Forskarutbildningskurser i kvantitativ metod, Göteborgs universitet, 2018-2021:

https://qrm.gu.se/kurser

Forskarutbildningskurser vid fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet:

https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Forskning-pa-Larande-och-samhalle/Utbildning-pa-forskarniva/Utbildningsvetenskap/

Forskarutbildningskurs “Perspektiv i pedagogisk forskning”, Malmö universitet som ges under VT19 (anmälningslänk nås via länken ovan):

https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/LS/Forskning/Forskarutbildningskurser/Kurs_Perspektiv%20i%20pedagogisk%20forskning.pdf

Den här sidan håller på att uppdateras och kompletteras.